จป คือใครมีหน้าที่อะไร กิจการใดต้องมี และ การอบรม จป

เราเคยสงสัยไหมว่า จป นั้น คือใครและมีหน้าที่อะไร สถานกิจการไหนที่จะต้องจัดให้มี จป บ้าง วันนี้เรามีคำตอบเกี่ยวกับ จป ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการให้เกิดความปลอดภัยและไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานโดยเริ่มจาก จป หมายถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สามารถแบ่งออกตามระดับได้ทั้งสิ้น 5 ระดับได้แก่ จป บริหาร จป วิชาชีพ จป เทคนิคขั้นสูง จป เทคนิค จป หัวหน้างาน โดยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นายจ้างจะต้องทำการส่งลูกจ้างไปอบรม จป กับหน่วยฝึกบอบรมที่ได้รับการอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อทำการฝึกอบรมและขั้นทะเบียนการเป็น จป ในแต่ละระดับให้ถูกต้อง ตามกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน… Read more